Wykonujemy następujące usługi:

 • czyszczenie – konserwacja przewodów kominowych:
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
  • od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy
 • w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenie z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych
 • sprawdzanie przewodów kominowych pod względem drożności i ciągu wraz ze szkicem inwentaryzacyjnym
 • opiniowanie przewodów kominowych dla zakładu gazownictwa
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego)
 • udrażnianie przewodów kominowych
 • zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami
 • montaż nasad kominowych
 • montaż wkładów kominowych kwasoodpornych, żaroodpornych oraz dwuściennych kominów zewnętrznych
 • montaż kominów wentylacyjnych
 • uszczelnianie przewodów kominowych masą SKD
 • frezowanie przewodów kominowych
 • uporządkowanie grup kominowych oraz podłączeń
 • sprawdzenie wnętrza przewodów kominowych kamerą inspekcyjną
 • odśnieżanie dachów