Spółka powstała w czerwcu 1996 roku.

Naszym nadrzędnym celem jest fachowa i rzetelna praca, oraz czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi i mienia. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ochrona środowiska naturalnego.

Świadczymy kompleksowe usługi kominiarskie. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę.Nasza fachowość oparta jest nie tylko na wieloletniej praktyce, ale i na licznych szkoleniach, w których bierzemy systematyczny udział. Szkolimy się w renomowanych instytutach i ośrodkach szkoleniowych.

W czasie wykonywania czynności kominiarskich posługujemy się nowoczesnym sprzętem technicznym, który przyczynia się do podnoszenia poziomu jakości naszych usług tj:

  • elektroniczne anemometry do pomiaru ciągu w kanałach kominowych.
  • detektory wykrywania niedrożności kanałów kominowych dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych

  • kamery kominowe do inspekcji wewnętrznych powierzchni kanałów kominowych.

Jesteśmy członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe.